Betingelser

Generelt 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.bouncebackbirdie.no til forbrukere og forhandlere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven,  e-handelsloven og finansavtaleloven.

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. 

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS). 

 Parter beskrevet 

Selger:   Bouncebackbirdie AS

 Conrad Mohrs Veg 28 

5072 Bergen

 Telefon: 90 13 77 53  

Kjøper: Er den person eller firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen. 

 Bestilling 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så lenge denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme. 

 Opplysninger gitt i nettbutikk 

Bouncebackbirdie prøver å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive og trykkfeil kan forekomme. Produktbildene er kun for illustrasjon, hvis ikke eget bilde på variant er oppgitt, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 

 Fargevalg 

Vi tilbyr et utvalg av fargealternativer for våre disker. Vær oppmerksom på at de angitte fargene er veiledende, og det kan forekomme naturlige variasjoner. Disker som ikke passer inn under våre standard fargealternativer, omtales som 'fargevalg mix' og kan derfor komme i ulike varianter. 

 Priser 

Forbrukerinformasjon: Alle våre priser inkluderer merverdiavgift. Den totale kostnaden for kjøpet vil bli klart angitt før bestilling og inkludere alle relevante kostnader, inkludert porto, frakt, emballasje og lignende.  

Merk at våre priser kan endre seg over tid, og vi forbeholder oss retten til å justere prisene som følge av endringer fra våre leverandører. Prisendringer som inntreffer etter bestillingstidspunktet, med mindre det skyldes feil (se nedenfor), vil ikke påvirke allerede inngåtte avtaler. Eventuelle skrive- eller trykkfeil av vesentlig betydning på Bouncebackbirdie's side, enten det er i annonser eller nettbutikken, gir oss rett til ensidig å endre, fjerne eller avvise ordrer. Dette gjelder selv om kunden allerede har mottatt en ordrebekreftelse eller lignende. Eventuelle slike feil vil bli korrigert så snart de er oppdaget. 

Alle priser på Bouncebackbirdie.no er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (ink.mva.)  

Betaling 

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav eller kredittkort. Alle ordrer mottatt med alternativet faktura blir kredittvurdert. 

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. 

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. 

Levering og forsinkelse  

Levering av produktene vi har på lager skjer 1-5 virkedager etter ordredato angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker. 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. 

Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. 

 Undersøkelse av produktene  

Når du mottar produktene, oppfordrer vi deg til å utføre en umiddelbar inspeksjon for å bekrefte at leveransen samsvarer med din ordrebekreftelse. Sjekk også for eventuelle transportskader eller andre mulige feil eller mangler med produktene. Vi ber deg om å gjøre dette så snart som mulig etter mottak. 

Har produktene blitt skadet på veien?  

Dersom din bestilling har blitt skadet under frakt finner du informasjon om hva du skal gjøre under. 

PostNord 

Ta kontakt med kundeservice på nett eller ring 987 09 300. 

PostNord Kundeservice – Nettside 

Deretter kontakter du avsenderen av varene dine for å avtale utsending av erstatningsvare 

«Ikke begynn å bruke det du har mottatt før saken er avklart. La også emballasjen være intakt. Vi forbeholder oss retten til å undersøke varen ved behov.» 

PostNord – Savnede, skadede eller forsinkende forsendelser  

Posten 

Hvis varen er skadet under transport med Posten, skal følgende gjøres; 

Du må ta vare på emballasje samt produktene. 

Registrerer en retur hos post@bouncebackbirdie.no. 

Når du har fått godkjent retur går du til posten med den skadde forsendelsen og emballasjen. 

Sammen med posten skriver du ut en skademelding. 

Postens skademelding sendes til Bouncebackbirdie AS sammen med godkjent retur fra Bouncebackbirdie AS sammen med den skadde varen. 

Lovverket henviser til at du gjør ting «innen rimelig tid» og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng til når du har hentet/mottatt produktet. 

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven  

Forbrukeren skal gi selgeren melding om eventuelle feil eller mangler innen rimelig tid etter oppdagelse eller når det burde vært oppdaget. Meldingen må sendes senest to år etter overlevering av produktet, med mindre tingen normalt er ment å vare vesentlig lenger, der fristen er fem år. Mangler som viser seg innen seks måneder etter overlevering anses som eksisterende ved risikoens overgang. 

Reklamasjoner kan leveres muntlig eller skriftlig. Skriftlig reklamasjon anbefales av bevishensyn. Kontaktinformasjon for reklamasjoner finnes på nettsiden vår. 

Dersom en mangel reklameres innen fristen, har forbrukeren flere muligheter, inkludert å holde tilbake kjøpesummen, kreve retting eller omlevering, heving (dersom mangelen ikke er uvesentlig), eller erstatning. 

Erstatningsgjenstand  

Dersom selgerens forsøk på retting eller omlevering medfører at forbrukeren blir avskåret fra å bruke tingen i mer enn en uke (vi tolker dette fra det tidspunkt tingen er kvittert inn til Bouncebackbirdie AS), har forbrukeren i visse tilfeller rett til å kreve at selgeren stiller en erstatningsgjenstand til rådighet for forbrukeren på selgerens regning. Som hovedregel kan selgeren ikke gjøre mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. 

 Utgifter ved undersøkelse  

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren kun kreve betaling for kostnader knyttet til undersøkelser som var nødvendige for å fastslå om det faktisk forelå en mangel, samt kostnader for eventuell reparasjon, forutsatt at selgeren på forhånd har informert forbrukeren tydelig om at slike kostnader må dekkes av forbrukeren. 

Hvis kunden selv igangsetter tiltak for å rette opp i en påstått mangel utover det som måtte være avtalt med Bouncebackbirdie AS, vil Bouncebackbirdie AS ikke dekke slike utgifter. 

Garanti  

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven

Angrerett  

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). 

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. 

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje eller tilsvarende, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

AngrerettskjemaLast ned 

Personopplysninger  

Vi legger stor vekt på å sikre at kundenes personopplysninger blir håndtert på en trygg og forsvarlig måte. Nedenfor gir vi deg en detaljert beskrivelse av hvordan vi administrerer slike opplysninger. 

Ved kjøp hos oss lagrer vi nødvendige opplysninger som navn, adresse og e-postadresse. Disse opplysningene er essensielle for å kunne levere varene via ditt valgte transportselskap og for å kunne kontakte deg angående bestillingsrelaterte spørsmål. Vi er også pålagt å beholde denne informasjonen av regnskaps- og avgiftshåndteringsårsaker samt eventuell garanti- og returhåndtering. Slik historikk kan derfor ikke slettes og er tilgjengelig under 'Min Konto'. 

Kredittkortinformasjon lagres kun så lenge det er nødvendig for effektiv håndtering av eventuelle transaksjonsproblemer, reservasjonsopphør og krediteringer. Kortnummer lagres ikke av Bouncebackbirdie AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. 

Vi samler også inn og oppbevarer logger som viser hvilke kategorier og produkter kundene ser på eller søker etter. Dette hjelper oss forstå kundenes interesser bedre og forbedre vårt produktsortiment og tilbud. Informasjonen brukes også til å vise relevante produkter eller sende tilbud til kundene (kun hvis de har bedt om dette). 

Vi tilbyr e-postlister for mottak av ulike typer informasjon og tilbud. Dette er helt frivillig, og kunder må aktivt velge å motta slike e-poster ved registrering eller i 'Min Konto'. Det er også en enkel prosess for å melde seg av e-postlisten via kontoinnstillingene. 

Vær trygg på at Bouncebackbirdie AS verken selger eller deler personopplysninger med tredjeparter. Vi behandler og beskytter dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover, og Bouncebackbirdie AS er ansvarlig for denne behandlingen. 

 Salgspant 

Bouncebackbirdie AS opprettholder en salgspant i de varer som er levert inntil hele kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og omkostninger, er fullt betalt. 

For å sikre sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, i samsvar med pantelovens bestemmelser, har Bouncebackbirdie AS en salgspant i de solgte varer. Det er viktig å merke at kun bedrifter og offentlige organisasjoner er berettiget til å kjøpe varer på kreditt. Før vi sender faktura, vil det bli utført en kredittvurdering. 

Kundens plikter  

Den som er registrert som kunde hos Bouncebackbirdie AS, påtar seg ansvaret for å betale for de tjenestene som leveres av Bouncebackbirdie AS eller dets samarbeidspartnere i samsvar med de gjeldende vilkårene. Dette ansvaret inkluderer også ansvar for enhver annens bruk av kundens tilgang, inkludert uautorisert bruk, med mindre det kan dokumenteres at den uautoriserte bruken har skjedd som et resultat av uaktsomhet fra Bouncebackbirdie AS sin side. 

Ekstraordinære forhold  

Bouncebackbirdie AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Bouncebackbirdie AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Bouncebackbirdie AS kontroll, og som Bouncebackbirdie AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.   Bouncebackbirdie AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Bouncebackbirdie AS side.   Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.   

Endring i vilkårene  

Bouncebackbirdie AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 

 Force majeur  

Dersom Bouncebackbirdie AS, av årsaker utenfor deres kontroll, blir forhindret fra å levere eller gjennomføre nødvendig omlevering, og dette skyldes forhold som partene ikke har kontroll over, vil Bouncebackbirdie AS være fritatt for annet ansvar enn i tilfeller som angår reklamasjon. I slike tilfeller vil Bouncebackbirdie AS kreditere kjøpesummen for den mangelfulle varen. Eksempler på slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, oppløp, knapphet på transportmidler, generell mangel på varer, innskrenkning i forsyning av drivstoff, samt mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller produsenter som skyldes de nevnte forholdene i dette punktet 

Tvister og lovvalg  

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler. 

Forbehold  

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. 

Kopibeskyttelse  

Allt innhold på disse nettsidene eies av Bouncebackbirdie AS eller dets underleverandører og er beskyttet av opphavsrett, markedsføringslover og varemerkelovgivning, blant annet. Dette betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, produktinformasjon inkludert beskrivelser og vektangivelser, bilder og grafikk, design og oppsett, samt annet innhold på disse nettsidene, under ingen omstendigheter kan lastes ned, kopieres eller på annen måte brukes uten utvetydig tillatelse i henhold til gjeldende lovgivning eller etter skriftlig forhåndssamtykke fra Bouncebackbirdie AS.