Plalle_Bouncebackbirdie

Hvordan vokse discgolf sporten i Bergen og Omegn

Jeg vil starte med å si at jeg mener det er et enorm potensiale i discgolf sport miljøet i Bergen og i områdene rundt. I denne bloggen skal jeg gå igjennom 3 punkter som jeg mener er viktige i arbeidet med å vokse sporten, og miljøet rundt. Om vi klarer å få til disse punktene tror jeg vi har store muligheter for å vokse discgolf sporten i en god retning her i lokal området.  

  1. Etablere flere kvalitets baner i området: 

Jeg mener at vi i trenger flere baner med en kvalitet og vanskelighetsgrad som kan hjelpe med utviklingen av talenter, samtidig være appellerende for nye som har lyst å starte med discgolf. Da tenker jeg det er viktig med baner som har en variasjon i vanskelighetsgraden på hullene. Da med hull som både kan utfordre den erfarne spiller, og med hull som kan gi et nytt talent den selvtilliten han trenger for å satse videre på sporten. 

     2. Utbedring av forholdene på eksisterende baner: 

Bergens været skaper store utfordringer for vedlikehold av banene i Bergens området. Å for å holde disse vedlike så kreves midler som de lokale klubbene ikke alltid har disponibelt. Det er heller ikke alltid klubbens eiendoms som forvaltes, men Bergen kommune. Det er derfor viktig at samspillet mellom klubbene og kommunen er på topp. Eksempelvis så måtte lokal miljøet se at Bergens mest brukte bane bli stengt gjennom vinteren grunnet rekord antall besøkende ila sesongen 2023. Siden denne banen er så populær så kreves det mange timer med dugnad. Men selv med denne gode innsatsen er det vanskelig uten engasjement fra kommunen. Det må utføres en del større operasjoner som drenering, gangveier, singel, dukk og bark rundt korgene. Informasjonstavle til nye spillere samt hull merking. For å komme ditt må vi spille på lag! 

    3. Få sporten inn i flere lokale idrettslag: 

Det kan være en mulighet å få flere lokale idrettslag på banen. Både når det gjelder rekrutering, og eventuelt med etablering av baner på områdene som idrettslagene disponerer. Jeg ser for meg at et idrettslag som for eksempel disponerer et langrennsanlegg med skogområder har et enormt potensial for å kunne etablere gode kvalitets baner på et slik område. Dette tenker jeg også bare ville føre til at flere får opp populariteten til sporten, forbedre rekruttering og hjelpe til med utviklingen av nye spillere.  

Tilbake til bloggen