Diskgolf Flight Numbers forklart:

Diskgolf Flight Numbers forklart:

Har du noen gang lurt på tallene på diskene? Vel da skal BBB prøve å hjelpe deg.

For å enkelt kunne skille mellom forskjellige typer disker, gir vi dem 'flight numbers' eller 'flytall'. Hva betyr disse tallene spør du da?

Fly egenskapene er delt inn i fire:                                                               

Speed (hastighet), Glide (sviv), Turn (sving) og Fade (fall).

Hver enkelt disk har unike egenskaper og ved å se på tallene. Skal du derimot sammenligne disker, så stemmer ikke nødvendigvis talene på tvers av merkene, men det gir deg en god pekepinn

Speed (Hastighet):

Speed, eller hastighet, refererer til hvor fort disken beveger seg gjennom luften. Hastigheten måles fra 1 til 15, der 15 er den raskeste og 1 er den tregeste. Disker med høy hastighet er mer krevende og anbefales for erfarne spillere, mens de med lav hastighet passer for nybegynnere. Hvis du ikke oppnår den nødvendige kastehastigheten, vil disken oppføre seg annerledes.

 Glide (Sviv):

Glide refererer til hvor lenge en disk ønsker å holde seg svevende. Disker med rikelig glide egner seg godt for nybegynnere og gir maksimal avstand. Glide rangeres fra 1 til 7, der 7 indikerer høyest svev. Høy glide er ofte ønsket for å oppnå lengre kast, men det kan gjøre disken mindre pålitelig i vindforhold.

Turn (Sving):

Turn forteller oss hvor mye en disk ønsker å svinge i starten av flyvningen. Turn varierer fra -5 til +1. Disker med veldig lavt tall i sving kalles understabile. Retningen disken turner varierer avhengig av rotasjonen. Roterer disken med klokken høyrehendt backhand/venstrehendt forehand. Disken vil ha en tendens til å svinge til høyre. Sving i motsatt retning gir et speilvendt resultat. Sving påvirkes av hvor fort disken flyr. Jo raskere disken flyr, desto mer ønsker den å svinge. Hvordan disken svinger går ofte hånd i hånd med fade.

Fade (Fall):

Fade er tendensen til å falle av til venstre når disken mister fart. Fade rangeres mellom 0-6, der 6 gir mest fall. Det vil si at disker med 0 i fade avslutter rettest, mens de med fade 6 faller kraftig til venstre. Disker med mye fade søker raskere mot bakken, noe som begrenser distansen, men gjør dem pålitelige for distansekontroll. Diskers stabilitet påvirkes også av vinden.
Tilbake til bloggen